Brunbjørn fra Russland

Vi skaffer det meste...

Atelier Lågrinn Zoo. Prep. forholder seg til de nasjonale og internasjonale regler og konvensjoner, som til en hver tid er gjeldende for omsetning, import og eksport av ferdige preparater, skinn og annet.

Disse reglene gir forbud og begrensninger for de arter som er betegnet som truede.

Alt annet kan det handles med, når den nødvendige dokumentasjon foreligger.
Atelier Lågrinn Zoo. Prep. sitt internasjonale kontaktnett, skulle derfor ha gode muligheter til å skaffe deg akkurat det du har lyst til å ha.
Dette kan være en flott rødrev fra høyfjellet i Norge, brunbjørn, isbjørn eller en løve fra Afrika.

Hubro i flukt, med bytte

Bilder