Atelier Lågrinn Zoologiske Preparasjon!

Atelier Lågrinn Zoo. Prep. er et av Europas ledende atelier for preparering, eid og drevet av taksidermist Ole-Reidar Lågrinn.
Ole-Reidar er offentlig autorisert og medlem av Norsk Taksidermist Forbund.

Jeg Ole-Reidar Lågrinn, startet med ”utstopping” allerede i 1975.
I 1977 begynte jeg på Zoologisk Museum i Oslo som assistent for Lennart Blomberg.
Der deltok jeg i oppbyggingen av store tredimensjonale landskapsutstillinger, dioramaer, sammen med bl.a. billedkunstner Jan Fekjan.

Fuglefjellet på Zoologisk museum, Oslo

Læretid i Tyskland

I 1979 gikk turen til Tyskland for videre utdannelse innen preparering, hos Europas største preparasjonsbedrift, Claus Peter`s.
Her fikk jeg bred erfaring i preparasjon av dyr, fugler og fisker fra hele verden, alt fra de minste kolibrier til de største isbjørner.
Jeg var også med p å å bygge museum, store troferom og messeutstillinger.

I 1982 kom jeg tilbake til Norge, etablerte Atelier Lågrinn Zoo. Prep., og bygde opp et av Europas ledende og mest moderne atelier.

Atelier Lågrinn Zoo. Prep.

Jeg har hatt en genuin interesse av å fremme kvalitet og utvikle faget vårt, taksidermi,
og har i den anledning drevet kurs for andre preparanter i Tyskland , Østerike og Frankrike.

Norges første mannlige og kvinnelige lærling ble utdannet av meg på Atelier Lågrinn Zoo. Prep.
Jeg er engasjert i fagopplæringen for taksidermifaget og sitter som én av to medlemmer i prøvenemnda for hele Norge.

Diorama: Hallingdal Natur & Miljøsenter

Ved siden av vanlig kommersiell drift, med preparering av trofeer og annet vilt, har jeg bygget opp Hallingdal Natur & Miljøsenter, som er en liten privat samling.

Jeg har i tillegg bygd flere dioramaer, utstillinger for hytteeiere, privatpersoner, firmaer og offentlige oppdragsgivere.

Skrantesjuken

Rødrev – Eksklusiv linje

De siste to årene har jeg også utviklet en ny serie preparater ”Eksklusiv linje”, der det fokuseres på findetaljer i underlag og vegetasjon.
Dette er for de ekstra kresne som ønsker det maksimale ut av sine ting.

Videre har jeg jobbet med å utvikle forskjellige plantekonserveringer, og var i den anledning med på Ivo Caprino`s siste store prosjekt, Soria Moriaslottet på Hunderfossen.

Soria Moria. Ivo Caprino og Ole-Reidar Lågrinn

Vortesvin fra Afrika

Dersom du selv ikke er jeger, eller ønsker noe spesielt, har jeg kontakter, ikke bare i Norge, men over hele verden, og kan skaffe det meste, med nødvendig dokumentasjon.

Sammen med Jeger Compagniet AS, lager Atelier Lågrinn Zoo. Prep. spennede turer med jakt og naturopplevelser i Sør Afrika.

Kort sagt, hos meg står et ledende og kreativt fagmiljø til din disposisjon, under mottoet – ”Litt dyrere for din skyld”.

Besøk oss – se forskjellen.