Atelieret

Atelier Lågrinn Zoo. Prep. er et av Europas mest moderne atelier og er delt opp i flere avdelinger. Dette for at forskjellige prosesser kan foregå parallelt uten å sjenere hverandre.

Info:
Ole Reidar Lågrinn reiser mellom Ål og Oslo, flere ganger i måneden og har i den anledning muligheten til å se på prosjekter, ta i mot ting til preparering og levere tilbake ferdige preparater.

Bilder